АТ «КИЇВГАЗ» проводить газопостачання житлових масивів, багатоквартирних будинків, квартир, приватних житлових та садових будинків, господарських будівель та споруд, промислових та комунально-побутових підприємств тощо.

Для оформлення документів потрібно звернутися до відділу комплексного обслуговування, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 31, написати заяву https://kyivgaz.ua/images/docs/zayava_nova.doc , заповнити опитувальний лист https://kyivgaz.ua/images/docs/Kyivgaz_OL_Pryiedndnnia.doc та надати всі необхідні документи.

Відділ комплексного обслуговування – сприяє оптимізації і спрощенню усіх процесів, пов'язаних із наданням технічних умов, розробкою проєктів та виконанням будівельно-монтажних робіт.

Клієнти компанії мають справу тільки з одним представником компанії АТ «КИЇВГАЗ»: з усіма муніципальними і державними установами тепер спілкуються не самі заявники, а наші фахівці. Таким чином, повністю дотримуються терміни погодження документів, визначені законодавством, спрощується внутрішній порядок їх проходження, зникає «тяганина» і, що найважливіше, корупційна складова, так як жодної взаємодії між заявником і виконавцем немає.

 

 

Нестандартне приєднання 

 

 

Стандартне приєднання

 

Нестандартним вважається приєднання, якщо потужність об'єкта газоспоживання більше 16 м3 на годину або відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання більше 10 метрів у міській та 25 у сільській місцевості   Стандартним вважається приєднання, якщо потужність об'єкта газоспоживання не перевищує 16 м3 на годину, а відстань до точки приєднання не більше 10 метрів у міській та 25 у сільській місцевості
     

Особливості приєднання:

Відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях або  потужність об’єкта газоспоживання перевищує 16 м3 за годину

 

Відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях.

Потужність об'єкта газоспоживання не перевищує 16 м3 за годину.

Вартість послуги:
Визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання індивідуально для кожного випадку приєднання   Згідно ставок плати за приєднання, встановленими НКРЕКП https://kyivgaz.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=133
Строки надання послуги:
Строк забезпечення приєднання визначається окремою додатковою угодою   до договору на приєднання.   Строк виконання усього комплексу робіт не може перевищувати тримісячний строк. За домовленністю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів.

Кроки замовника:

 • Звернутися до відділу комплексного обслуговування АТ «КИЇВГАЗ»
 • Написати заяву: https://kyivgaz.ua/images/docs/zayava_nova.doc
 • Заповнити опитувальний лист: https://kyivgaz.ua/images/docs/Kyivgaz_OL_Pryiedndnnia.doc
 • Надати перелік документів відповідно до заяви
 • За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення АТ «КИЇВГАЗ» протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника нестандартне та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати.
 • Замовник підписує та повертає до АТ «КИЇВГАЗ» договір на приєднання та технічні умови приєднання, які набувають чинності з дати повернення їх АТ «КИЇВГАЗ» підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику, договору на приєднання та технічних умов приєднання.
 • Замовник або АТ «КИЇВГАЗ» на підставі отриманих технічних умов забезпечує розробку та затвердження в установленому порядку проєкту зовнішнього та внутрішнього газопостачання та його кошторисної частини.
 • Погодження проєкту зовнішнього газопостачання здійснюється АТ «КИЇВГАЗ» у строк, що не перевищує 15 календарних днів. У цей самий строк надається (за наявності) вичерпний перелік зауважень.
 • Після погодження у встановленому законодавством порядку проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини АТ «КИЇВГАЗ» протягом десяти робочих днів направляє замовнику додаткову угоду до договору на приєднання, у якій визначає строк забезпечення послуги з приєднання об’єкта замовника до ГРМ (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги (плати за приєднання), розраховану відповідно до методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої Регулятором.
 • При цьому строк забезпечення приєднання визначається в договорі на приєднання з урахуванням строку, необхідного для виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, та строків, необхідних для закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг, а також погоджень, передбачених проєктом зовнішнього газопостачання.
 • Замовник забезпечує у встановленому законодавством порядку та за власний рахунок, чи АТ «КИЇВГАЗ» за рахунок замовника, розроблення проєкту внутрішнього газопостачання та будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.
 • АТ «КИЇВГАЗ» впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником документів, що підтверджують введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі АТ «КИЇВГАЗ» одного екземпляру проєкту внутрішнього газопостачання зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін.
 • Пуск газу до газової мережі внутрішнього газопостачання здійснюється АТ «КИЇВГАЗ» у встановленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.
 • Фактом виконання послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи є оформлення між АТ «КИЇВГАЗ» та замовником акта виконання послуги приєднання.
 
 • Звернутися до відділу комплексного обслуговування АТ «КИЇВГАЗ»
 • Написати заяву: https://kyivgaz.ua/images/docs/zayava_nova.doc
 • Заповнити опитувальний лист: https://kyivgaz.ua/images/docs/Kyivgaz_OL_Pryiedndnnia.doc
 • Надати перелік документів відповідно до заяви
 • За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення АТ «КИЇВГАЗ» протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника стандартний та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати.
 • Замовник підписує та повертає до АТ «КИЇВГАЗ» договір на приєднання та технічні умови приєднання, які набувають чинності з дати повернення їх АТ «КИЇВГАЗ» підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику, договору на приєднання та технічних умов приєднання.
 • АТ «КИЇВГАЗ» за договором на приєднання забезпечує розробку та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання.
 • АТ «КИЇВГАЗ» забезпечує у встановленому порядку приєднання об’єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з дати оплати вартості послуг з приєднання. За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів.
 • Замовник забезпечує у встановленому законодавством порядку та за власний рахунок, чи АТ «КИЇВГАЗ» за рахунок замовника, розроблення проєкту внутрішнього газопостачання та будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.
 • АТ «КИЇВГАЗ» впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником документів, що підтверджують введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі АТ «КИЇВГАЗ» одного екземпляру проєкту внутрішнього газопостачання зобов’язаний забезпечити підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін.
 • Пуск газу до газової мережі внутрішнього газопостачання здійснюється АТ «КИЇВГАЗ» у встановленому законодавством порядку протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.
 • Фактом виконання послуги з приєднання об’єкта замовника до газорозподільної системи є оформлення між АТ «КИЇВГАЗ» та замовником акта виконання послуги приєднання.

За детальною інформацією звертайтеся до:

Контакт-центр АТ «КИЇВГАЗ» за номерами телефонів (044) 495-04-04, (097) 495-11-04

Відділу комплексного обслуговування за номерами телефонів (044) 495-93-05, (044) 286 -14 -16

Замовити послуги можна у відділі комплексного обслуговування , що знаходиться за адресою: 01014, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 31.

Графік прийому: понеділок - четвер з 9:00 до 17:00; п'ятниця з 9:00 до 16:00

Перерва з 13:00 до 13:45

Роботи з газопостачання будинків, будівництва розподільчих газових мереж, реконструкції системи газопостачання в Києві та передмісті виконує управління «Спецгазбудмонтаж».

Звертайтеся за номерами телефонів: (044) 495-94-28, (067) 462-81-18, (067) 407-36-67

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б