Технічне завдання Оператора ГРМ

на проектування організацію та облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку природного газу.

 

Розділ І

Призначення.

Засіб дистанційної передачі даних призначений для зчитування з вузлів обліку газу (надалі - ВОГ) даних щодо обліку спожитого газу та дистанційної передачі цих даних безпосередньо до оператора ГРМ.

Засіб дистанційної передачі даних забезпечує можливість безпосереднього опитування диспетчерською програмою АТ «Київгаз» відповідно до протоколу передачі даних, що дозволяє здійснювати безпосередню автоматичну передачу даних про використаний газ в білінгові системи АТ «Київгаз» (надалі - Сервер).

Засоби дистанційної передачі даних, їх підключення, використовуване програмне забезпечення мають забезпечити передачу даних виключно безпосередньо оператору ГРМ.

Засоби дистанційної передачі даних, їх підключення, використовуване програмне забезпечення та інформація (дані), яка формується та передається, мають бути захищені від стороннього доступу, впливу та втручання.

 

Розділ IІ.

Перелік даних, що передаються до Оператора ГРМ.

До Оператора ГРМ мають передаватися дані про:

• середньогодинні значення температури газу, °С;

• середньогодинні значення абсолютного тиску газу, МПа (кгс/см2, кПа);

• середньогодинні значення перепаду тиску (для обчислювачів, що працюють у складі витратоміру газу зі стандартною діафрагмою), кПа (кгс/ см2);

• об’єм газу за робочих умов (для обчислювача/коректора), куб.м.;

• об’єм газу за кожну годину, куб.м.;

• сумарний об’єм газу, куб.м;

• покази лічильника газу на кінець звітного періоду (для обчислювача/коректора), куб.м;

• сумарний об’єм газу, який розраховувався під час аварійних ситуацій (окремо від об’єму газу розрахованого без аварійних ситуацій), куб.м.;

• сумарна тривалість аварійних ситуацій (за кожною ситуацією окремо), секунда;

• повідомлення про втручання в роботу обчислювача/коректора (зміна конфігурації, градуювання вимірювальних перетворювачів параметрів газу, час внесення та чисельні значення умовно сталих характеристик газу тощо);

• інформація технологічних повідомлень (аварійні ситуації по засувкам з електроприводом за їх наявності тощо).

Вичерпний перелік даних, передача яких з ВОГ Споживача безпосередньо до Оператора ГРМ має бути забезпечена засобами дистанційної передачі даних, міститься в протоколі передачі даних (див. розділ IІI)

Розділ. IІI

Протокол передачі даних.

А. Вимоги до формування інформації у Протоколі передачі даних.

1. Перелік даних, що мають передаватися до Оператора ГРМ  (АТ «Київгаз») за відповідним запитом системи збору даних, та формуванням наступної інформації:

1.1. Звіти обчислювача або обчислювача/коректора газу за частину контрактної доби, що минула:

• дату та час складання (число, місяць, рік, година, хвилина);

• поточне значення часу, починаючи з контрактної години з інтервалом в одну годину;

• середньогодинні значення температури газу, °С;

• середньогодинні значення абсолютного тиску газу, МПа (кгс/см2, кПа);

• середньогодинні значення перепаду тиску (тільки для обчислювачів, що працюють у складі витратоміру газу зі стандартною діафрагмою), кПа (кгс/см2);

• об’єм газу за робочих умов за кожну годину (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;

• об’єм газу за кожну годину, куб.м.;

• сумарний об’єм газу за частину доби, що минула, куб.м;

• покази лічильника газу на кінець звітного періоду (тільки для обчислювача/коректора), куб.м;

• сумарний об’єм газу за частину доби, що минула, який розраховувався під час аварійних ситуацій (окремо від об’єму газу розрахованого без аварійних ситуацій), куб.м.;

• сумарна тривалість аварійних ситуацій за частину доби, що минула, (за кожною ситуацією окремо), секунда;

• повідомлення про втручання в роботу обчислювача (зміна конфігурації, градуювання вимірювальних перетворювачів параметрів газу, час внесення та чисельні значення умовно сталих характеристик газу);

• інформація технологічних повідомлень (аварійні ситуації по засувкам з електроприводом за їх наявності).

1.2. Звіти обчислювача або обчислювача/коректора газу за контрактну добу повинні містити:

• дату складання (число, місяць, рік);

• поточне значення часу, починаючи з контрактної години з інтервалом в одну годину;

• середньогодинні значення температури газу, °С;

• середньогодинні значення абсолютного тиску газу, МПа (кгс/см2, кПа);

• середньогодинні значення перепаду тиску (тільки для обчислювачів, що працюють у складі витратоміру газу зі стандартною діафрагмою), кПа (кгс/см2);

• об’єм газу за робочих умов за кожну годину (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;

• об’єм газу за кожну годину, куб.м.;

• сумарний об’єм газу за добу, куб.м;

• покази лічильника газу на кінець звітного періоду (тільки для обчислювача/коректора), куб.м;

• сумарний об’єм газу за добу, який розраховувався під час аварійних ситуацій (окремо від об’єму газу розрахованого без аварійних ситуацій), куб.м.;

• сумарна тривалість аварійних ситуацій за добу (за кожною ситуацією окремо), секунда;

• повідомлення про втручання в роботу обчислювача (зміна конфігурації, градуювання вимірювальних перетворювачів параметрів газу, час внесення та чисельні значення умовно сталих характеристик газу) ;

• інформація технологічних повідомлень (аварійні ситуації по засувкам з електроприводом за їх наявності).

1.3. Звіти обчислювача або обчислювача/коректора газу за контрактний місяць повинні містити:

• дату складання (число, місяць, рік);

• послідовну нумерацію кожного числа місяця, починаючи з контрактної години першої контрактної доби;

• середньодобові значення;

• температури газу, град. С;

• абсолютного тиску газу, МПа (кгс/см2, кПа);

• перепаду тиску, кПа (кгс/см2);

• об’єм газу за кожну добу, куб.м. або тис.куб.м.;

• сумарний об’єм газу за місяць, куб.м. або тис.куб.м.;

• об’єм газу за робочих умов за кожну добу (тільки для обчислювача/коректора), куб.м. або тис.куб.м.;

• сумарний об’єм газу за робочих умов за місяць (тільки для обчислювача/коректора), куб.м. або тис.куб.м.;

• сумарний об’єм газу за місяць, який розраховувався під час аварійних ситуацій, куб.м. або тис.куб.м.;

• покази лічильника газу на кінець звітного періоду (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;

• сумарну тривалість аварійних ситуацій за місяць (за кожною ситуацією окремо), хвилина;

• сумарний об’єм газу за робочих умов за місяць, який розраховувався під час аварійних ситуацій (тільки для обчислювача/коректора), куб.м.;

• повідомлення про дату місяця, коли були зафіксовані втручання в роботу обчислювача;

• інформація технологічних повідомлень (аварійні ситуації по засувкам з електроприводом за їх наявності).

 

Б. Вимоги щодо Протоколу передачі даних

 

 

Розділ IV.

Перелік місць установлення засобів дистанційної передачі даних.

Засоби дистанційної передачі даних мають бути розміщені на ВОГ таким чином, щоб виключити взаємний вплив на роботу та функціональність ЗВТ та інших приладів, що встановлені та працюють на ВОГ.

Засоби дистанційної передачі даних мають бути захищені від несанкціонованого доступу та/або втручання.

 

Розділ V.

Перелік місць установлення комунікаційного обладнання.

Комунікаційне обладнання має бути розміщене на ВОГ таким чином, щоб виключити взаємний вплив на роботу та функціональність ЗВТ та інших приладів, що встановлені та працюють на ВОГ.

Комунікаційне обладнання має бути захищене від несанкціонованого доступу та/або втручання.

 

Розділ VІ.

Інформацію про параметри каналів зв’язку, які будуть застосовуватись для зчитування та передачі даних з комерційного вузла обліку.

Зчитування та передача даних здійснюються виключно шляхом бездротового з’єднання через GPRS/GSM/NB-IoT канал зв’язку за допомогою SIM-картки та програмного забезпечення АТ «Київгаз», або дротового з’єднання працівниками АТ  «Київгаз» безпосередньо на місці встановлення приладу.

 

Розділ VIІ.

Рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників.

Апаратний та програмний інтерфейс лічильників природного газу повинні бути сумісними з засобом дистанційної передачі даних. Місця під’єднання (роз’єми) та з’єднувальні кабелі в місцях приєднання до обладнання повинні мати конструктивні пристосування для забезпечення захисту від несанкціонованого втручання (забезпечити можливість пломбування в приєднаному стані).

Лічильники та засоби дистанційної передачі даних після з’єднання не повинні мати вільних роз’ємів. Якщо останні передбачені конструкцією, вони мають бути закриті заглушками з можливістю опломбування Оператором ГРМ.

 

Розділ VIIІ.

Умови спільного використання введених в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних, встановлених на комерційному вузлі обліку.

Оператор ГРМ забезпечує Споживачу можливість отримання інформації з ВОГ в Особистому кабінеті Споживача, який створюється при реєстрації Споживача на офіційній вебсторінці АТ «Київгаз».

 

Розділ ІХ.

Інші обґрунтовані вимоги щодо облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку.

Не допускається встановлення засобів дистанційної передачі даних та телеметрії та застосування програмного забезпечення того самого виробника/розробника на засоби вимірювальної техніки, обчислювачі, коректори комерційних та дублюючих ВОГ.

Не допускається передача будь-кому жодної інформації (відомостей, даних) з ВОГ шляхом дистанційної чи дротової передачі. З цією метою не допускається встановлення на ВОГ будь-яких інших засобів дистанційної передачі даних та/або приєднання будь-яких не передбачених проектною документацією приладів/пристроїв тощо.

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б