1945 рік

«Дашава – Київ»

Постанова Ради Міністрів СРСР про газифікацію української столиці в рамках великого проекту побудови магістрального міжміського газопроводу «Дашава – Київ». на фото схема газопроводу Дашава-Київ-Москва
1946 рік

Створення тресту Київгаз

Рада Міністрів УССР створює трест «Київгаз». У Києві запрацювали контори з експлуатації та будівельно-монтажних робіт для будівництва міських газорозподільних мереж і внутрішньо будинкової газифікації.
1947 рік

...збудовано майже 75 км вуличних газопроводів та близько 65 км відгалужень

Активізація проектування газового господарства. Збудовано близько 75 км вуличних газопроводів та 65 км відгалужень до житлових будинків, комунально-побутових та промислових об‘єктів. на фото копання траншей для укладання труб на будівництві газопроводу Дашава-Київ
1948 рік

Початок розвитку всієї газотранспортної системи України

На той час газопровід «Дашава-Київ» - найпотужніший в Європі. Його пропускна спроможність становила близько 2 млрд. куб. м. газу на рік. на фото Прокладання першого магістрального газопроводу "Дашава-Київ", 1948 рік
1950 рік

Управління газового господарства м. Києва

Трест «Київгаз» перейменовано в Управління газового господарства м. Києва
1975 рік

Реорганізація у виробниче об’єднання (ВО) «Київгаз»

Для зосередження управління газопобутовими підприємствами та організаціями у межах єдиної республіканської організації створено об’єднання «Укргаз», якому підпорядковується і «Київгаз».
1992 рік

Створення ДКП «Київгаз»

ВО «Київгаз» реорганізувалося і на базі його структурних підрозділів створено державне комунальне підприємство (ДКП) газового господарства «Київгаз». Виробничо-експлуатаційні контори перейменовані в управління експлуатації газовим господарством. «Київгаз» підпорядковується Київській міській державній адміністрації.
1999 рік

Заснування ПАТ «Київгаз»

Початок поступового щорічного нарощування обсягів транспортування газу. Заснування ПАТ «Київгаз».
2003 рік

Реорганізація у відкрите акціонерне товариство

Реорганізація ДКП газового господарства «Київгаз» у відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Київгаз», а управління експлуатації газовим господарством перейменовані на філії.
2010 рік

Початок кардинальних змін

З грудня 2010 року головою Правління ПАТ «Київгаз» обраний Сергій Олександрович Горовий. Публічне акціонерне товариство «Київгаз» корінним чином змінює підхід до ведення господарської діяльності і філософію компанії. Усі зміни направлені на оптимізацію виробничого процесу та покращення якості надання послуг. Створена якісно нова структура підприємства, в компанію прийшли молоді кваліфіковані фахівці, реорганізована робота контактного центру та служби «104». Зекономлені кошти пішли на розвиток інфраструктури філій та покращення умов праці.
Метою і завданням «Київгазу» стає безупинний рух вперед – до інновацій та європейських стандартів, що торкнулися як обладнання газового господарства, рівня обслуговування споживачів, усіх виробничих процесів, корпоративної культури так і відповідальності перед суспільством.

Вперше за 15 років проводиться заміна газових мереж і модернізація обладнання. Основна увага приділяється питанням розвитку та реконструкції існуючої міської газової мережі, якісному обслуговуванню внутрішньо-будинкових систем газопостачання, капітальному ремонту підземних та наземних газопроводів. Активними темпами запроваджуються автоматизація безпеки газових побутових приладів; автоматична система контролю (телеметрія) за режимом роботи газорегулюючих пунктів (ГРП); нові види газопошукових приладів для обслуговування підземних газопроводів та інше обладнання, яке використовується під час експлуатації систем газопостачання. Тому, що місія компанії «Київгаз» за безпеку киян!» не голослівне твердження, а стрижень, навколо якого будується вся робота.
2013 рік

Європейський рівень послуг та безпеки

В 2013 році введені в експлуатацію нові станції катодного захисту газових мереж, кардинально модернізовано обладнання ГРП та ШРП, проведено капітальний ремонт ГГРП. У зв’язку з повною модернізацією обладнання, «Київгаз» перейшов на новий рівень безпеки системи газопостачання м. Києва, а аварійна служба за своїм технічним оснащенням не поступається кращим аварійним службам Європи. Відбулись зміни і в розрізі сервісу для споживачів. Відкриття «Єдиного вікна» та Системи комплексного обслуговування значно спростило процедуру оформлення документації. Також компанією «Київгаз» були укладені договори з світовими компаніями - виробниками газового обладнання.
2015 рік

Невпинний рух вперед, інноваційні технології, новітні розробки та безпека споживачів – наша мета і обов’язок!

Незважаючи на кризу, «Київгазу» вдається не лише успішно здійснювати свою господарську діяльність, але й реалізовувати нові масштабні проекти, займатися власними конструкторськими розробками, спрямованими на забезпечення пріоритетного завдання компанії – безпеки та комфорту киян. 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б